سایت مپ یا نقشه ی سایت چیست؟

سایت مپ نقشه سایت چیست ؟

سایت مپ یا نقشه سایت ، یک فایل XML است که محتویات سایت شما به صورت لیست در آن قرارداد شده است و موتور های جست و جو از این طریق محتوای سایت شما را مشاهده می کنند. وجود و

ادامه مطلب