تعداد کلمات کلیدی در مطالب

تعداد کلمات کلیدی

از کلمات کلیدی مورد نظرمان چند بار استفاده کنیم؟ مسئله ای بسیار قدیمی که بین مدیران وب سایت ها و کارشناسان سئو وجود دارد، تعداد کلمات کلیدی مجاز در مقالات سایت می باشد. این مسئله امروزه برای موتور جستجوی گوگل

ادامه مطلب